[Rękojmia] - Art. 556. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 556. - [Rękojmia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  556.  [Rękojmia]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).