Odpowiedzialność dyscyplinarna stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i postępowanie dyscyplinarne. - Dz. Praw P. Pol.1919.63.374 - OpenLEX

Odpowiedzialność dyscyplinarna stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i postępowanie dyscyplinarne.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.374

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 21 lipca 1919 r.
o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem.

Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku (Dzien. Praw № 14 z dnia 8 lutego 1919 r.) zatwierdza się.

Przepisy tej ustawy obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia art. 2-go tej ustawy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.