Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.374

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 21 lipca 1919 r.
o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem.

Art.  1.

Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku (Dzien. Praw № 14 z dnia 8 lutego 1919 r.) zatwierdza się.

Art.  2.

Przepisy tej ustawy obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia art. 2-go tej ustawy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.