Odjęcie uprawnień niektórym zarządom gminnym w powiecie krakowskim w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz przekazanie tychże uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.36.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 kwietnia 1939 r.
o odjęciu uprawnień niektórym zarządom gminnym w powiecie krakowskim w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie.

Na podstawie art. 393a i art. 398a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) zarządzam co następuje:
Uprawnienia zarządów gmin wiejskich, określone w art. 391 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), odejmuje się zarządom gminnym w powiecie krakowskim:
1)
w Bronowicach Małych, na obszarze osiedli: Bronowice Małe, Bronowice Wielkie, Przegorzały i Wola Justowska;
2)
w Borku Fałęckim, na obszarze osiedli: Borek Fałęcki, Kobierzyn, Łagiewniki i Pychowice;
3)
w Tyńcu, na obszarze osiedla Bodzoń;
4)
w Mogile, na obszarze osiedli: Czyżyny i Łęg;
5)
w Prokocimiu;
6)
w Zielonkach, na obszarze osiedli: Prądnik Biały, Witkowice i Tonie;
7)
w Prądniku Czerwonym, na obszarze osiedli: Prądnik Czerwony i Rakowice -

i przekazuje się te uprawnienia Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie.

Od orzeczeń, wydanych przez władzę, wymienioną w § 1, służy interesowanym odwołanie do wojewody.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.