Art. 82. - [Stosowanie niezgodnych z przepisami substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produktów zawierających takie substancje] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  82.  [Stosowanie niezgodnych z przepisami substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produktów zawierających takie substancje]

Kto stosuje niezgodnie z przepisami substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produkty lecznicze weterynaryjne zawierające takie substancje

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.