Art. 81. - [Naruszenie zakazu przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  81.  [Naruszenie zakazu przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego]

Kto wbrew zakazowi przywozi z państw trzecich zwierzęta gospodarskie, zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie lub zwierzęta akwakultury albo pochodzące od takich zwierząt mięso lub produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.