[Wykorzystanie środków zagranicznych przez dysponenta Funduszu] - Art. 26a. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 26a. - [Wykorzystanie środków zagranicznych przez dysponenta Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  26a.  [Wykorzystanie środków zagranicznych przez dysponenta Funduszu]

Dysponent Funduszu może podejmować działania związane z realizacją ustawowych zadań z wykorzystaniem środków zagranicznych.