Art. 62. - [Umorzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  62.  [Umorzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego]

ABW albo SKW umarza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3, w przypadku:

1)
wycofania przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa;
2)
wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
3)
przejęcia lub likwidacji przedsiębiorcy.