Art. 60. - [Wyłączenie wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony oraz utworzenia pionu ochrony w przypadku ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  60.  [Wyłączenie wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony oraz utworzenia pionu ochrony w przypadku ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia]
1. 
W przypadku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonego w celu wydania świadectwa, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3, zatrudnienie pełnomocnika ochrony oraz utworzenie pionu ochrony nie jest wymagane, z wyjątkiem ubiegania się o świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli będącej zagranicznym odpowiednikiem klauzuli "tajne" lub "poufne", stosowanym przez organizacje międzynarodowe.
2. 
Pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy, z której wykonaniem łączy się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", może przeprowadzić zwykłe postępowanie sprawdzające oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wobec osób określonych w art. 57 ust. 3 pkt 5 w przypadku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3. Odpowiednie wnioski kierownik przedsiębiorcy składa do kierownika jednostki organizacyjnej, która zleca wykonanie umowy.