Art. 28. - [Sposoby zakończenia postępowania sprawdzającego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  28.  [Sposoby zakończenia postępowania sprawdzającego]

Postępowanie sprawdzające kończy się:

1)
wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa;
2)
odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
3)
umorzeniem.