Art. 183. - [Wymóg posiadania wyższego wykształcenia przez pełnomocników ochrony i zastępców pełnomocników ochrony] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  183.  [Wymóg posiadania wyższego wykształcenia przez pełnomocników ochrony i zastępców pełnomocników ochrony]

Przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 stosuje się do pełnomocników ochrony i zastępców pełnomocników ochrony zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy.