§ 5. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  5. 
Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.