[Przyznanie prawa do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy] - Art. 51. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 51. - [Przyznanie prawa do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  51.  [Przyznanie prawa do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy]
1. 
Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.
2. 
Do przyznania świadczenia ratowniczego, o którym mowa w ust. 1, jego wypłaty i obsługi stosuje się art. 16-22.