Art. 1. - Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.
Art.  1. 1

(utracił moc).

1 Art. 1 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r. (Dz.U.01.69.725). Zgodnie z ust. 2 tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 2 lipca 2002 r.