§ 4. - Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.
§  4.
Centrala Odpadków Użytkowych oraz uprawnione przedsiębiorstwa winny nabywać każdą zaofiarowaną ilość odpadków użytkowych, będących przedmiotem ich obrotu lub gospodarowania po cenach ustalonych w trybie przewidzianym w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów, wymienionego w § 1.