§ 2. - Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.
§  2.
1.
Skup odpadków użytkowych może być dokonywany przez osoby prawne i fizyczne, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na wykonywanie zarobkowych czynności handlowych w myśl ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 220).
2.
Władze przemysłowe drugiej instancji udzielają zezwoleń na skup, jeżeli osoby wymienione w ust. 1 przedstawią dowód zawarcia umowy z przedsiębiorstwem państwowym "Centrala Odpadków Użytkowych".