Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.8.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 stycznia 1931 r.
w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 402) i § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencyj Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86) zarządzam co następuje:
Moc obowiązująca rozporządzenia z dnia 12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma) (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 439) przedłuża się na dalsze 6 miesięcy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.