Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 marca 1924 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na śpiączką epidemiczną (encephalitis lethargica).

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402) i § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 9 poz. 86) zarządza się, co następują:
Przewidziany art. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402) obowiązek zgłaszania rozciąga się na wszystkie przypadki śpiączki epidemicznej (encephalitis lethargica).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia.