Rozdział 4 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych należących do jednostek państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

Rozdział  4.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych należących do jednostek państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa.

§  11.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych należących do jednostek państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa, których obszar użytków rolnych nie przekracza 20 ha, ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę dostawy wynoszącą 30 kg żywej wagi trzody chlewnej.
§  12.
Dla gospodarstw określonych w § 11, których obszar użytków rolnych przekracza 20 ha, normę dostawy z 1 ha użytków rolnych ustala się w następującej wysokości:
1)
dla pierwszych 20 ha - 30 kg,
2)
dla następnych ilości hektarów ponad 20 ha do 50 ha - 20 kg,
3)
dla dalszej ilości hektarów ponad 50 ha - 10 kg.