Art. 15. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  15.

Gospodarstwo może być częściowo lub całkowicie zwolnione od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności jego zdolność produkcyjna została w takim stopniu zmniejszona, że zobowiązany nie może wykonać obowiązku dostaw.