Plany obowiązkowych dostaw zbóż. - Rozdział 1 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1964.46.316 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Plany obowiązkowych dostaw zbóż. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.46.316 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

Rozdział  1.

Plany obowiązkowych dostaw zbóż.

§  1.
Rada Ministrów ustala na każdy rok gospodarczy państwowy plan obowiązkowych dostaw zbóż z podziałem na województwa.
§  2.
1.
W ramach wojewódzkich planów obowiązkowych dostaw zbóż (§ 1) prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają powiatowe plany obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Powiatowy plan obowiązkowych dostaw zbóż obejmuje plany obowiązkowych dostaw z:
1)
indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
spółdzielni produkcyjnych,
3)
zespołów uprawowych,
4)
gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych, podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa.