Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i... - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 5 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  5.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

§  29.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw:
1)
podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Sprawiedliwości, Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej oraz Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarskiego i Zarządowi Przemysłu Zielarskiego,
2) 19
należących do Centralnego Zarządu Selekcji Roślin, do oddziałów zaopatrzenia robotniczego i do państwowych ośrodków maszynowych,
3) 20
należących do zakładów wychowawczych i opiekuńczych podległych Ministrowi Oświaty oraz do szkół rolniczych,
4) 21
o charakterze naukowo-doświadczalnym,

stanowi ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw.

§  30.
1.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych nie wymienionych w § 29 stosuje się przepisy § 29, z tym że ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw, nie może być niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gminie (powiecie, rejonie).
2.
W razie gdy ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw (ust. 1), jest niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gminie (powiecie, rejonie), stosuje się te normy.
§  31.
Wymiar obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, wymienionych w §§ 29 i 30, ustalają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
19 § 29 pkt 2 dodany przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
20 § 29 pkt 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
21 § 29 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.