(skreślony). - Rozdział 3 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 3 - (skreślony). - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  3. 7

(skreślony).

7 Rozdział 3 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.