Plany obowiązkowych dostaw zbóż. - Rozdział 1 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 1 - Plany obowiązkowych dostaw zbóż. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  1.

Plany obowiązkowych dostaw zbóż.

§  1.
W ramach państwowego planu obowiązkowych dostaw zbóż, uchwalonego przez Radę Ministrów, Minister Skupu na wniosek prezydiów wojewódzkich rad narodowych zatwierdza powiatowe plany obowiązkowych dostaw zbóż.
§  2.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z wojewódzkimi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu - na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych - zatwierdzają w ramach powiatowych planów gminne plany obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Gminny plan obowiązkowych dostaw zbóż obejmuje plany obowiązkowych dostaw z:
1)
indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
spółdzielni produkcyjnych,
3)
zespołów uprawowych,
4)
gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.