Art. 2. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  2.

Obowiązkowi dostaw zbóż podlegają:

1)
indywidualne gospodarstwa rolne,
2)
spółdzielnie produkcyjne,
3)
zespoły uprawowe,
4)
państwowe gospodarstwa rolne podległe Ministrowi Rolnictwa,
5)
inne uspołecznione gospodarstwa rolne.