§ 5. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  5.
Gospodarstwa rolne, powstałe z parcelacji na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), uiszczają tytułem podatku gruntowego w ziemiopłodach różnicę między przypadającym od nich podatkiem gruntowym w ziemiopłodach (§ 3 ust. 2) a przewidzianą w art. 14 tego dekretu ilością ziemiopłodów, dostarczoną tytułem ceny za ziemię.