§ 2. - Obniżenie stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.42.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1962 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.