[Naruszenie obowiązków banku-reprezentanta obligatariuszy] - Art. 98. - Obligacje. - Dz.U.2022.2244 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Naruszenie obowiązków banku-reprezentanta obligatariuszy] - Obligacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2244 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  98.  [Naruszenie obowiązków banku-reprezentanta obligatariuszy]

Kto, działając w imieniu banku-reprezentanta, nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.