Tarwacka Anna (red.), Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Autor fragmentu:

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – NOWOCZESNEGO UNIWERSYTETU PRZYSZŁOŚCI

Stanisław Dziekoński

U swoich początków Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (USKW) liczył sześć wydziałów, a na dziesięciu kierunkach studiowało 10.000 studentów. W ciągu piętnastu lat została znacząco rozbudowana infrastruktura i poszerzona oferta studiów, zarówno gdy chodzi o nauki humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze, ścisłe oraz inżynierskie. Dzisiaj na dwóch kampusach mamy dziesięć wydziałów, trzydzieści dwa kierunki studiów i szeroką paletę studiów podyplomowych i kursów. Przystępujemy do fundamentalnie zmieniającej warunki studiowania i pracy naukowej przebudowy oraz rozbudowy naszych kampusów. Uniwersytet jutra to złożony organizm, w którym spotykają się i oddziałują na siebie wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej. To miejsce, gdzie trwa i rozwija się życie.

Sprostanie takim wyzwaniom wymaga realizacji planów rozwojowych uniwersytetu w nowej skali, co zostało już zapoczątkowane w obecnej kadencji władz UKSW. Wprowadzamy zmiany systemowe przekształcające naszą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX