§ 2. - Obliczanie i ogłaszanie wartości złota.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.72.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1934 r.
§  2.
(1)
Wartość jednego grama czystego złota, obliczona zgodnie z § 1 rozporządzenia niniejszego, będzie ogłaszana w formie obwieszczeń Ministra Skarbu w Monitorze Polskim z końcem każdego miesiąca na miesiąc następny.
(2)
W razie zmiany wartości jednego grama czystego złota w ciągu miesiąca, wartość ta będzie ustalona oddzielnem obwieszczeniem.