Art. 7. - Objęcie władzy państwowej nad Ziemią Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.26.213

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1922 r.
Art.  7.

Naczelnik Państwa na wniosek Rady Ministrów mianuje osobnego delegata dla objęcia administracji terenu, w art. 1 określonego, z uprawnieniami, przysługującemi zwierzchnikom władz administracyjnych II instancji według ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. P. P. P. № 65 poz. 395).