Notyfikacja Rządowi Perskiemu ratyfikacji dokonanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej układu dodatkowego z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.479

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 czerwca 1931 r.
w sprawie notyfikacji Rzędowi Perskiemu ratyfikacji dokonane; przez Prezydenta Rzeczypospolitej układa dodatkowego z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu postanowienia końcowego układu dodatkowego z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r., Rząd Polski notyfikował w dniu 13 czerwca 1931 r. Rządowi Perskiemu ratyfikację dokonaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powyższego układu.