§ 2. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  2.
(1)
Taryfa wykupu tytoniu obejmuje liście tytoniowe użyteczne, tj. nadające się do fabrykacji wyrobów tytoniowych.
(2)
Liście i części liści tytoniowych, zanieczyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, niesuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute, klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).
(3)
Wiązki liści tytoniowych, w których obok użytecznych liści znajduje się nieużytek, klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).