§ 13. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  13.
(1)
Cena za 1 kg nasienia tytoniowego dojrzałego, czystego, zdrowego, wyprodukowanego na zasadzie osobnego zezwolenia, o sile kiełkowania nie mniejszej niż 85%, ustala się: dla tytoniu Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i tytoni cygarowych na 10 zł, dla tytoniu Virginia i Kentucky na 12,50 zł, dla machorki na 8 zł.
(2)
Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste o sile kiełkowania od 60 do 85% oblicza się w stosunku do wartości nasienia o 85% siły kiełkowania.
(3)
Nasiona tytoniowe o sile kiełkowania niżej niż 60% klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.