Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.94.505

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie normalnego szacunku zwierząt domowych w celu pobierania podatku procentowego.

Na zasadzie postanowień art. 1176 do 1190 Ustawy lekarskiej, Tom XIII Zbioru Praw, wyd. 1905, jako też przepisów, obowiązujących o środkach weterynaryjno-policyjnych, mających na celu zapobieganie zaraźliwym chorobom zwierzęcym i ich uśmierzanie, ustanawia się na przeciąg trzechlecia 1919-1921 na obszarze b. zaboru rosyjskiego wysokość normalnego szacunku zwierząt w celu pobierania podatku procentowego podług następujących cen żywego inwentarza:
1) za buhaje, woły i krowy po 2% od 1.200 Mk. (= 24 Mk.);
2) za jałownik od 1/2 r. do 2-ch lat po 2% od 500 Mk. (= 10 Mk.);
3) za cielęta do 1/2 r. po 1% od 200 Mk. (= 2 Mk.);
4) za owce, kozy po 1% od 150 Mk. (= 1 Mk. 50 f.);
5) za jagnięta i koźlęta po 1% od 50 Mk. (= 50 f.);
6) za świnie po 2% od 750 Mk. (= 15 Mk.).

Warszawa, dnia 25 sierpnia 1919 r.