Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.94.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
w przedmiocie ustanowienia terminu dla poboru podatku procentowego od zwierząt.

Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1919 r. w przedmiocie normalnego szacunku zwierząt domowych w celu pobierania podatku procentowego (Dziennik Ustaw Nr. 94 poz. 505) oraz stosownie do art. 1180 Ustawy Lekarskiej (tom XIII Zbioru praw rosyjskich, wydanie 1905 r.), ustanawiam dzień 27 listopada 1919 roku, jako datę, od której podatek procentowy od zwierząt winien być pobierany.
Warszawa, dnia 22 listopada 1919 r.