§ 1. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. - Dz.U.1923.83.645 - OpenLEX

§ 1. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.83.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.
§  1.
Zatwierdza się uchwalone na walnem zebraniu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w dniu 18 czerwca 1923 r. zmiany statutowe, a mianowicie;
1)
II dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57 poz. 519),
2)
uchylenie XII dodatku do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 13 maja 1357 roku, do II regulaminu z dnia 5 listopada 1866 roku, do lii regulaminu z dnia 4 maja 1884 roku, do IV regulaminu z dnia i czerwca 1895 roku, do nowego statutu z dnia 4 sierpnia 1896 roku, do V regulaminu z dnia 31 grudnia 1900 roku, do statutu dotyczącego zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego przez wspólny Komitet Ziemstwa i wspólne Walne Zebranie z dnia 24 lutego 1902 roku i do statutu z dnia 30 czerwca 1913 roku - z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519),
3)
I dodatek do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519).