Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1775

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
Art.  40.  [Audycje radiowe i telewizyjne popularyzujące spis powszechny]
1.  W terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. oraz w trakcie trwania spisu powszechnego Telewizja Polska - Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio - Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając swoją misję publiczną zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), są obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny.
2.  Opracowany przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji plan programowo-finansowy na rok 2021 uwzględnia środki niezbędne do rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1.