Art. 3. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  3.

Osoby oznaczone w art. 1 są wolne od opłat za techniczne wykonanie scalenia oraz za czynności, przewidziane w cz. 1 art. 7 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, por. 833).