§ 1. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  1-36. 1
(uchylone).
1 § 1 - 36 uchylone przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych (Dz.U.73.20.114) z dniem 1 lipca 1973 r.