Art. 41. - [Oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli składane kontrolerowi] - Najwyższa Izba Kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.623 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  41.  [Oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli składane kontrolerowi]
1. 
Każdy może złożyć kontrolerowi ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. Warunkiem przyjęcia pisemnego oświadczenia jest wskazanie osoby składającej oświadczenie i jej podpis.
2. 
Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.
3. 
Z przyjęcia ustnego oświadczenia sporządza się protokół.