§ 2. - Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.
§  2.
W sprawach działalności naukowo-badawczej decyzje statutowych organów instytutów oraz stowarzyszeń, o których mowa w § 1, są podejmowane w uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk.