§ 20. - [Kontrola wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych] - Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2021 r.
§  20.  [Kontrola wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych]
W ramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, w zakreślonym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania tych obowiązków.