§ 1. - Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych. - Dz.U.2011.262.1567 - OpenLEX

§ 1. - Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.262.1567

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2011 r.
§  1.
Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.