§ 3. - Nadanie osobowości prawnej MIVA Polska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.453

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.