§ 2. - Nadanie osobowości prawnej MIVA Polska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.453

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.
§  2.
Siedzibą MIVA Polska jest Warszawa.