§ 1. - Nadanie osobowości prawnej MIVA Polska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.453

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.
§  1.
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą MIVA Polska, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski.