Moc obowiązująca Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w... - Dz.U.2004.244.2448 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2448

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 sierpnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 11 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisaną w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 19 sierpnia 2004 r.