Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1449

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 października 2013 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 22 listopada 2013 r.