Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu... - Dz.U.2004.154.1620 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.154.1620

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 14 października 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisaną w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 28 listopada 2003 r.