Moc obowiązująca Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.203.1346

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2010 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 41), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 23 lutego 2010 r. wyżej wymieniony Statut.
Zgodnie z artykułem XIX punkt D, Statut wszedł w życie dnia 8 lipca 2010 r.

Zgodnie z artykułem XIX punkt D, Statut wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 lipca 2010 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

Następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się lub staną stronami Statutu, składając dokumenty ratyfikacyjne w podanych niżej datach:

Republika Albanii 14 lipca 2010 r.

Republika Armenii 30 marca 2010 r.

Republika Bułgarii 23 marca 2010 r.

Republika Cypryjska 27 maja 2010 r.

Czarnogóra 3 czerwca 2010 r.

Królestwo Danii 5 lutego 2010 r.

Republika Dominikańska 9 czerwca 2010 r.

Państwo Erytrea 6 lipca 2010 r.

Gruzja 31 maja 2010 r.

Republika Indii 4 maja 2010 r.

Republika Islandii 18 maja 2010 r.

Państwo Izrael 8 czerwca 2010 r.

Japonia 1 lipca 2010 r.

Republika Kenii 26 czerwca 2009 r.

Republika Korei 18 maja 2010 r.

Księstwo Liechtensteinu 29 czerwca 2009 r.

Republika Łotewska 15 kwietnia 2010 r.

Republika Malediwów 30 czerwca 2009 r.

Mongolia 12 marca 2010 r.

Republika Nauru 10 sierpnia 2010 r.

Republika Federalna Niemiec 25 sierpnia 2009 r.

Królestwo Norwegii 6 października 2009 r.

Sułtanat Omanu 5 sierpnia 2010 r.

Republika Palau 27 listopada 2009 r.

Rumunia 22 lipca 2010 r.

Niezależne Państwo Samoa 12 lipca 2010 r.

Republika Serbii 4 lutego 2010 r.

Republika Słowacka 5 kwietnia 2010 r.

Republika Słowenii 22 marca 2010 r.

Królestwo Szwecji 10 lipca 2009 r.

Królestwo Tonga 4 lutego 2010 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie 18 czerwca 2009 r.

Unia Europejska 5 lipca 2010 r.